Zlé návyky v životnom štýle, zlá životospráva, dlhodobosť užívania hormonálnej antikoncepcie, nezistenie a neriešenie niektorých závažných ale aj skrytých problémov, neskoré zistenie vrodených vývojových chýb rodidiel, nerišenie chronicky prebiehajúcich pohlavne prenosných ochorení a ich následkov – toto všetko komplikuje možnosť otehotnenia ženám vo vyššom veku.

Odborníci odporúčajú párom, ktorí sa chystajú spoldiť dieťa to, aby mali zdravý spôsob života a to aspoň 3 mesiace pred plánovaným otehotnením, počas tehotenstva a v období bezprostrednej prípravy k pôrodu. Výsledkom by malo byť zdravé dieťa bez sekundárnych ochorení v neskoršom veku.

Rozdiely prežívania gravidity u žien v určitom veku

Dvadsať ročné ženy sú hravejšie, romantickejšie, prítulnejšie, objavnejšie a väčšinou prispôsobivejšie detskej fantázii a tiež materskejšie. Ženy po 30-tke to berú vážnejšie, propagandistickejšie, skôr chcú, aby boli ich deti múdrejšie a dospelejšie. Nemusí sa to ale vzťahovať na všetky ženy.

Nezabúdajme na jasné tvrdenia, kedy odborníci tvrdia, že je žena v zrelšom veku vďaka tehotenstvu zdravšia a že pre ženu je jednoznačne lepšie, keď otehotnie v mladšom veku.

Foto: unsplash.com